Tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá

Tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét và mưa đá