Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 93A tại xã Cẩm Xá

Ngày 6/5/2022, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 93A tại xã Cẩm Xá.

Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Phúc, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí lãnh đạo các phòng liên quan thị xã. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội, Đoàn thể của xã Cẩm Xá.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, xã Cẩm Xá đã báo cáo công tác thực hiện Kế hoạch 93A trên địa bàn thời gian qua. Theo báo cáo, UBND xã đã yêu cầu các thôn, các Hội, Đoàn thể tuyên truyền vận động thông báo trên hệ thống truyền thanh, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, phát thông báo, yêu cầu các hộ vi phạm kết tự giải tỏa hành lang trả lại mặt bằng lập lại trật tự đô thị. Đối với những hộ cố tình không tháo gỡ, UBND xã tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm.  Theo thống kê, hiện nay, xã có 18 hộ vi phạm hành lang công trình giao thông các loại vi phạm chủ yếu là mái vẩy, đổ vật liệu xây dựng, thu mua vật liệu, phế liệu để ra hành lang đường giao thông. Số trường hợp vi phạm công trình thủy lợi có 2 hộ, 118 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Trong thời gian qua, UBND xã đã giải tỏa được 01 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông tại thôn Dâu, 10 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp.

Đoàn kiểm tra tại thực địa

Đoàn đã đi kiểm tra thực địa, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến một số vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi chưa được giải tỏa. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện một số công trình xây dựng trái phép mới tại thôn Dâu, Bùi… Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị xã Cẩm Xá cần lập kế hoạch cụ thể, tập chung quyết liệt thực hiện giải tỏa cơ bản các hộ vi phạm theo  Kế hoạch 93a của UBND tỉnh, và Kế hoạch 154 của UBND thị xã. 

Xuân Cường

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã