Đảng bộ thị xã tổ chức Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ, quí III năm 2022

Ngày 11/9, Đảng bộ thị xã tổ chức Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ với chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Gần 5 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã dự sinh hoạt trực tuyến tại 89 điểm cầu.

Tại điểm cầu Thị ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy dự và trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề. Cùng dự có đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong BTV Thị ủy.

Các đại biểu dự Giờ sinh hoạt, tại điểm cầu Thị ủy

Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện chuyên đề “Tự soi, tự sửa” thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" trong nội bộ"; “Tự soi, tự sửa” gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ, công việc hàng ngày của từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên. Các chi bộ và từng đảng viên nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy yêu cầu sau buổi sinh hoạt này, các tổ chức Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề của đơn vị mình theo nguyên tắc kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; kiểm điểm vai trò của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên một cách nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức, kịp thời phát hiện những khuyết điểm. hạn chế để có biện pháp khắc phục. Đợt sinh hoạt chính trị này phải trở thành nhiệm vụ hàng tháng của mỗi tổ chức Đảng và hàng ngày đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên.

Đảng bộ thị xã xây dựng kế hoạch tháng 11/2022, toàn đảng bộ sẽ sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong từng đảng viên. Từ năm 2023, thường xuyên hàng tháng các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Thế Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã