Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Ngày 15/9, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022.

Dự và chỉ đạo giao nhiệm vụ cho lớp học có đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đỗ Tiến Thái, Kiểm tra viên cao cấp, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Đỗ Quang Chung, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính chị thị xã và gần 120 học viên là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Thị ủy.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được các báo cáo viên quán triệt các chuyên đề: Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng; Nguyên tắc, quy trình kiêm tra; giám sát Tổ chức Đảng, đảng viên; Giải quyết khiếu nại tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới....

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm công tác, chủ động, kiên quyết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Hằng

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã