Hội Nông dân phường Nhân Hòa: Ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm theo công nghệ sinh học

Ngày 27/9/2022, tại Hội trường UBND phường Nhân Hòa, Hội Nông dân phường tổ chức ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm theo công nghệ sinh học.

Dự tặng hoa chức mừng lễ ra mắt có đồng chí Cù Thị Liên, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông Dân tỉnh; đồng chí Đào Thị Bằng, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; đồng chí Lương Khắc Hảo, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; 60 hội viên nông dân phường Nhân Hòa.

Lãnh Đạo Hội Nông dân tỉnh, Lãnh đạo thị xã cùng Tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm theo công nghệ sinh học

Tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm theo công nghệ sinh học thành lập gồm 10  10 thành viên tham gia, là hộ nông dân chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Nhân Hòa. Tổ hợp tác được thành lập nhằm tập trung xây dựng Tổ vững mạnh, chủ động trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với thị trường và điều kiện sản xuất của hội viên; từng bước nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân trong tổ. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp với kinh nghiệm đã có, tranh thủ các dự án đầu tư cho phát triển ngành nghề trong sản xuất nông nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất.

Phương thức sinh hoạt và hoạt động của Tổ hội, gắn với quá trình sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý hội viên, nông dân; lấy lợi ích kinh tế làm động lực để thu hút các đối tượng nông dân vào Tổ hội. Việc sản xuất phải đảm bảo nhu cầu thị trường, sản xuất tập trung, chủ động chia sẽ kinh nghiệm trong sản xuất giữa các thành viên  trong tổ, cùng nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thu Hằng

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã