Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã Cẩm Xá

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Thị ủy có cuộc làm việc với tập thể BCH Đảng bộ xã Cẩm Xá về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu năm đến nay.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo UBND và các phòng ban chuyên môn thị xã.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Khúc Bá Huyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2022. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu cam kết với Thị ủy năm 2022. Hiện nay, Đảng bộ xã Cẩm Xá có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 514 đảng viên; trong thời gian qua, BCH Đảng bộ xã Cẩm Xá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ chính trị theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, kịp thời, bám sát vào các nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tham gia “Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã” Quý I, II, III năm 2022 đạt trên 80%; tổ chức hội nghị “Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát... luôn được coi trọng; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới. Trong 10 tháng qua, BCH đảng bộ xã Cẩm xá đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp dịch vụ trong đó NN 16,65%; tiểu thủ công nghiệp 44,81% ; dịch vụ, thương mại 38,54%. Tổng thu ngân sách 10 tháng năm 2022 được 36 tỷ 215 triệu đồng, đạt 180% so với kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được chú trọng đã xây dựng khu dân cư thôn Dâu đạt nông thôn mới kiểu mẫu, công tác quản lý trật tự xây dựng thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân tuy nhiên còn chậm mới có 1 hộ xây dựng được cấp phép, xử lý 8 trường hợp vi phạm; Đối với việc giải tỏa vi phạm 93A còn chậm hiện nay mới gải tỏa, xử lý được 3/118 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 3/18  trường hợp vi phạm hành lang giao thông, xử lý đất dôi dư xen kẹt được 8 trường hợp đạt 160% kế hoạch; 35,3% số hộ tham gia thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình;… văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi 8/8 tổ dân phố giữ cững danh hiệu văn hóa; thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội triên khai kịp thời, an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ xã Cẩm Xá kiến nghị, đề xuất với BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí. Trong đó,  các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nâng cao sức chiến đấu của BCH đảng bộ xã, của tổ chức Đảng. có phương án giải quyết, hỗ trợ các trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp; phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng… Các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy cũng đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời phát biểu nêu ý kiến đóng góp với BCH Đảng bộ xã Cẩm Xá.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy dự buổi làm việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ xã trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị BCH Đảng bộ xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của BTV Thị ủy, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Thị ủy đảm bảo sát với tình hình cụ thể của địa phương.Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” gắn với thực hiện các chỉ tiêu trong bản cam kết của xã với BCH Đảng bộ thị xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Tập trung thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; giải quyết hiệu quả đơn thư, khiếu nại của công dân, nhất là chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh quản lý đất đai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư xen kẹp. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xử lý những vi phạm theo Kế hoạch 93a của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND thị xã; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền nhân rộng các mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác   cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Thực hiện nghiêm các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới…

Xuân Cường

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã