Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020

Thông báo số 152/TB-SNV ngày 06/11/2020 của Sở Nội vụ